Zmiany w Split payment od stycznia 2020


Mechanizm podzielonej płatności (zwany również MPP) został wprowadzony od lipca 2018 roku i jego stosowanie było dobrowolne. Nabywca, który dokonuje przelewem zapłaty za fakturę, może zdecydować, czy środki pieniężne w całości przekazać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, czy też dzieląc: wartość netto na rachunek rozliczeniowy, VAT na specjalny rachunek VAT.


Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad zmianami w przepisach, które wprowadzą obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od stycznia 2020 roku.Obowiązek nie będzie dotyczył wszystkich firm, a jedynie wybranych branż, w tym:


- robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych;

- dostawy wyrobów ze stali, komputerów, laptopów smartfonów, konsol do gier wideo, telewizorów, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo, paliwa napędowego  i opałowego, węgla, biżuterii, niektórych części do samochodów i motocykli.


Dodatkowo sprzedawcy będą zobowiązani do zamieszczania na swoich fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.