Wykorzystanie Harmonogramu zadań w enova365

Harmonogram zadań w enova jest to część systemu, dzięki której możemy sprawić, że akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane przez dodatek o określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia.

Harmonogram zadań można traktować jako automatycznego operatora, który loguje się do bazy danych i wykonuje określone operacje o zadanym czasie.

Dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie zadań są wyzwalacze i akcje:

wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania,

akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.


Lista przykładowych zastosowań dodatku Harmonogram zadań wraz z rodzajami modułów potrzebnych do realizacji procesu:


 • Automatyczna aktualizacja kursów walut Codzienna aktualizacja kursów walut zgodnie z kursami NBP

 • Wysyłka do dłużników powiadomień o niezapłaconych fakturach (licencje: Faktury) Harmonogram zadań sprawdza, którym z niezapłaconych faktur minął termin płatności. Po odnalezieniu takiej wysyła automatycznie powiadomienie w formie emaila do dłużnika.

 • Importowanie zapisów z RCP(licencje: Kadry, dodatek Import/Export RCP) Automatyczne importowanie plików z wejściami oraz wyjściami z czytnika czasu pracy

 • Generowanie raportów np. na koniec miesiąca (licencje: Inny moduł - w zależności od tego, czego dotyczą raporty) Automatyczne generowanie raportów miesięcznych (pierwszego dnia miesiąca), które uwzględniają wskazane dane.

 • Planowanie zadań do wykonania (licencje: CRM) Pracownik może zaplanować wykonanie konkretnego zadania np. wysyłka maili o określonej godzinie.

 • Przypomnienia w formie sms/email o wykonaniu zadania (licencje: enova SMS, CRM) W przypadku zbliżającego się zadania/spotkania do wykonania, np. czas rozpoczęcia za 30minut, wysyłane jest przypomnienie w formie sms na zdefiniowany numer/y.

 • Wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań na różne okazje (święta, rocznice itp.) (licencje: CRM) Wraz z nadchodzącymi świętami lub rocznicami wysyłane są maile zawierające wcześniej zdefiniowane treści do kontrahentów.

 • Automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera (licencje: Workflow, CRM) Cykliczne wywołanie procesu składającego się z utworzenia treści wiadomości, wrócenia do korekty / zaakceptowania jej przez osobę decyzyjną oraz wysyłki do adresatów.

 • Wysyłka informacji do klienta o zbliżającym się przeglądzie sprzętu + lokalna informacja w okienku. (licencje: Serwis, Wypożyczalnia) Na tydzień przed terminem przeglądu konkretnego sprzętu generowane jest przypomnienie wysyłane do klienta za pomocą emaila oraz wyświetlane jest przypomnienie lokalnie w enova.

 • Eskalowanie wniosku urlopowego (licencje: Kadry) W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek urlopowy, przynajmniej tydzień przed planowanym urlopem, a ten nie zostanie zaakceptowany lub odrzucony w ciągu dwóch dni, zostaje przekazany kolejnej osobie zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy.

 • Weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami. (licencje: Kadry) Tworzenie tygodniowego podsumowania uwzględniającego rozbieżności pomiędzy obecnościami i nieobecnościami pracowników w firmie. Dodatkowo uwzględniające spóźnienia oraz tygodniowy czas pracy (suma).

 • Automatyczny import danych z plików (licencje: Inne moduły w zależności od tego z którego obszaru wykonywany jest import) Po pojawieniu się plików w określonych katalogach może zostać dokonany import danych z plików.

 • Automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych O określonej porze wykonywana jest kopia bazy danych, na której pracuje enova

 • Automatyczne generowanie komunikatów EDI dla dokumentów (licencje: EDI). W określonym cyklu generowane są komunikaty EDI (pliki XML) dla dokumentów wystawionych dla kontrahentów, do których przypisano odpowiednie definicje EDI.

 • Automatyczny import komunikatów EDI (licencje: EDI). Po pojawieniu się plików (komunikatów EDI) w określonych katalogach zostaną one zaimportowane i przeniesione do katalogu plików importowanych.

 • Wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej (licencje: AWW) Unikając przeciążeń serwera wykonywane są kostki analityczne do bazy analitycznej w godzinach nocnych zgodnie z harmonogramem.