Wersja specjalna enova365 2005.2.2. już 16 lipca.

W dniu 30 czerwca 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK(5). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku, ale nowe wzory stosuje się już począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 roku, bardzo rzadka sytuacja, w której opublikowany przepis działa wstecz.

W związku z powyższym w trybie pilnym przygotowywana jest nowa wersja enova365 2005.2.2. umożliwiającą sporządzenie i przesłanie informacji podsumowującej VAT-UE wg nowego wzoru.


Ważne informacje o wersji: będzie wymagała konwersji bazy danych, będzie dotyczyła przede wszystkim klientów którzy posiadają moduły księgowe enova365 i prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe.Ostateczny termin składania nowych deklaracji to 25 lipiec 2020 roku. Przygotowywana wersja będzie również zawierała zmiany umożliwiające sporządzenie zawiadomienia o dokonaniu przelewu na rachunek bankowy spoza Wykazu podatników VAT wg nowego wzoru ZAW-NR(2). Publikacja wersji 2005.2.2. zaplanowana jest na 16 lipca 2020 roku. W związku z zaistniałą sytuacją publikacja wersji 2006.0.0 zostaje przesunięta na 21 lipca 2020 roku.