Uwaga dotacje: Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.
  • Nabór wniosków: 6 Września 2021 – 20 Października 2021

  • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

  • Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN.

  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

  • Intensywność wsparcia – 85% (wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis.)


Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:


- zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

- zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym działaniu: neosmart@neosmart.pl