Sprawozdania finansowe - kluczowe terminy

Resort finansów opublikował ważne przypomina terminów związanych ze sprawozdaniami finansowymi. Oto one:  1. Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela),

  2. Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2019 r. (niedziela),

  3. Termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do:

  • KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 15.07.2019 r.

  • Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż do 30.04.2019 r.

  • Naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia - tj. nie później niż do 10.07.2019 r.