Split payment

W związku ze zmianą przepisów, jest konieczne m.in. dostosowanie mechanizmów obsługi faktur czy zleceń przelewów do mechanizmu podzielonej płatności.

System enova365 umożliwia obsługę rozliczeń realizowanych zarówno w modelu tradycyjnym, jak i split payment.


  • Split payment teoretycznie jest dobrowolny, w praktyce może się okazać, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał konto bankowe VAT.

  • O przejściu na mechanizm decyduje bowiem nabywca, a nie sprzedawca.

  • Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie przelewu, bank ma automatycznie dzielić płatność na wartość netto i podatek VAT.Zobacz jak wygląda split payment w enova365