Rozporządzenie Ministra finansów i nowe wersje enova365Producent systemu enova365 odniósł się do informacji dotyczącej zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów, w zakresie nowego mechanizmu liczenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, z dnia 7 stycznia 2022 roku.


Producent aktualnie pracuje nad zmianami określonymi w/w rozporządzeniu i wyda nowa wersję systemu niezwłocznie, czyli do 19.01.2022 (wersję o numerze 2112.3.5) .

Wersja ta będzie miała status specjalnej dedykowanej tylko dla modułu Kadry Płace.


W zaistniałej sytuacji rekomendujemy Klientom naliczenie wynagrodzeń obecną wersją, a po publikacji wersji 2112.3.5 z nowym mechanizmem naliczenie korekt do wynagrodzeń za styczeń 2022.


Jeśli chodzi o publikowaną nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2112.2.3, która jest już dostępna. Jest to trzecia wersja, w której udostępniamy pakiet zmian w przepisach prawa jakie będą funkcjonować od początku roku 2022.


Wersja wymaga konwersji bazy danych.


Zgodnie z harmonogramem planujemy wydać jeszcze jedną wersję (31.01.2022r.) Niemniej prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.. Zakładamy bowiem, że mogą pojawić się w tym czasie, dodatkowe zmiany lub interpretacje istniejących już przepisów, które wygenerują potrzebę wydania kolejnych wersji. Na bieżąco monitorujemy sytuację.Co w wersji 2112.2.3 związanego z Polskim Ładem i nie tylko?