Pulpity: Pulpit Kontrahenta

Zwiększ konkurencyjność i udostępnij kontrahentom nowy kanał komunikacji. Przedstawiamy dedykowaną platformę z dostępem do zamówień i dokumentów.


Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365.Pulpit Kontrahenta znacznie uprości i zautomatyzuje procesy składania i obsługi zamówień – proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów)


Funkcjonalność enova365 Pulpit Kontrahenta:


  • samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;

  • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;

  • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;możliwość wyświetlana zdjęć towarów;możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);

  • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;

  • informacja o zadaniach CRM kontrahenta;

  • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;

  • możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

  • Od wersji 14.0. dostępna wersja z interfejsem anglojęzycznym