Pulpity: Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami Pulpit Klienta Biura Rachunkowego stanowi narzędzie komunikacji między biurem Rachunkowym a jego klientami.


Ma charakter B2B. Użytkownikiem Pulpitu Klienta Biura rachunkowego jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego.W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego zebrane są wszystkie istotne z punktu widzenia klienta informacje takie jak dane księgowe związane z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową, dane dotyczące rozrachunków oraz informacje z obszaru środków trwałych.

Udostępnij swoim Klientom ich dane w dogodnym dla nich czasie i zbierz wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.


Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego:


  • prezentacja najważniejszych informacji z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,

  • udostępnianie Klientowi informacji z zakresu rozliczeń podatkowych,

  • umożliwienie Klientowi wyeksportowania przelewów do pliku i zaimportowania ich do banku,

  • przekazanie Klientowi możliwości generowania wydruków z obszaru zapisów księgowych, rozliczeń podatkowych, rozrachunków oraz środków trwałych,

  • udostępnienie Klientowi informacji o zaewidencjonowanych w bazie środkach trwałych, pomocnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji.