Pulpity: Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika

Przyspiesz proces ewidencji czasu dzięki aktualizowanych na bieżąco informacjach o normach i czasie pracy!


enova365 Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika umożliwia edycję danych na formularzu Czas pracy i Norma czasu pracy w Pulpicie PracownikaFunkcjonalność enova365 Edycja Kalendarza w kalendarza w Pulpicie Pracownika:


Rozwiązanie umożliwia wprowadzenie bezpośrednio przez pracownika normy i czasu pracy w aplikacji Pulpit Pracownika. Dodatkowo daje dostęp do danych płacowych podległych pracowników w pulpicie Kierownika na przykład poprzez wydruki, cechy, dokumenty dodatkowe.