Proces zatwierdzenia wniosku urlopowego w enova365 z wykorzystaniem aktywnego linka

Otrzymanie powiadomienia z aktywnymi linkami dla podjęcia decyzji

Przełożony pracownika otrzymuje e-mail z aktywnym linkiem, po kliknięciu w który uruchamia się program enova365. Jeżeli zadanie skierowane jest do ustalonego kierownika pojawia się okno z potwierdzenie wybrania operacji.
Proces zatwierdzenia wniosku urlopowego z wykorzystaniem aktywnego linka

Po zatwierdzeniu komunikatu, proces przechodzi do kolejnego zadania i wysyłane jest powiadomienie do pracownika, który składał taki wniosek.

Otrzymanie powiadomienia przez pracownika

Pracownik otrzymuje e-mail z informacją na jakim jest złożony wniosek.