Poznaj CRM enova365

Moduł CRM to narzędzie pozwalające w prosty sposób zarządzać zgromadzonymi informacjami na temat kontrahentów. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności oraz elastycznej budowie tej części programu, użytkownik może w szybki sposób zarówno wprowadzić, jak i odnaleźć potrzebne informacje.


Budowa modułu CRM składa się z wielu elementów, poniżej przedstawiony zostanie krótki opis składowych modułu.


Zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub otrzymanie pisma od klienta;


Zadania rozumiane są jako sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp.. Aktywności (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w Projekty.

Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami (mających wspólny cel) może zostać połączona w Kampanię. Tak więc moduł CRM posiada trójwarstwową strukturę, którą przedstawia rysunek poniżej.Struktura modułu CRM

Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalności:


Korespondencja, czyli rejestrowanie masowej wysyłki korespondencji papierowej jak i elektronicznej (mass mailing);


Leady i Transakcje, funkcjonalność pozwalająca na odwzorowanie procesu sprzedażowego. Leady umożliwiają gromadzeniu danych nt. uzyskanych sygnałów sprzedażowych, a Transakcje dają możliwość oferowanie, negocjowanie, fakturowanie itd. wykorzystując dokumenty handlowe;


Teczki, które pozwalają na zbieranie informacji z całego systemu w jednym miejscu;


Zasoby, czyli narzędzie ułatwiające zarządzanie rezerwacjami zasobów przedsiębiorstwa;


Opiekun kontrahenta, czyli przypisanie operatora do konkretnych kontrahentów i analiza efektów sprzedaży;


Wizytówki, czyli dane potencjalnych klientów;


Poczta CRM, która umożliwia wysyłanie oraz odbieranie wiadomości email bezpośrednio w systemie enova365.


Składowe programu (moduły, listy, formularze)

enova365 posiada trzy poziomy „zagłębienia”. Po otwarciu programu i wejściu do jednej z baz danych pojawia się pierwszy poziom, czyli wybór odpowiedniego modułu (poniższy rysunek przedstawia wszystkie dostępne moduły).