Powiadomienia w aplikacji enova365 na telefony komórkowe

W kolejnej wersji aplikacji enova365 na telefony komórkowe została dodana obsługa powiadomień na telefonach komórkowych pod kontrolą systemu Android.

Po dodaniu w dla operatora zadania z zaznaczoną opcją o przypomnieniu to w aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych będzie wyświetlane powiadomienie o takim zadaniu.W zależności od wersji systemu Android i konfiguracji powiadomień w telefonie powiadomieniom może towarzyszyć dźwięk i wibracje.

W przypadku jeżeli dla operatora będzie aktywne jedno powiadomienie zostanie wyświetlony tytuł zadania, fragment jego treści oraz nazwa enova365.


Kiedy dla operatora będzie aktywne więcej niż jedno powiadomienie zostaną one wtedy zgrupowane i zostanie wyświetlona informacja Masz nowe powiadomienia (wraz z ich liczbą, oraz nazwą enova365).

Naciśnięcie na wyświetlone powiadomienie spowoduje przeniesienie do enova365 na listę powiadomień przypisanych do operatora.