Platforma Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu implementująca dyrektywę UE ds. fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU) wprowadza (w pewnym zakresie) obowiązek wymiany dokumentów w postaci elektronicznej dla podmiotów uczestniczących w procesie dotyczącym zamówień publicznych z dniem 18.04.2019.W związku z powyższym powstała Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako narzędzie, które ma służyć do przekazywania faktur oraz innych dokumentów pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: https://efaktura.gov.pl/.

Korzystanie z platformy PEF wymaga założenia na niej konta. Informacje na ten temat są dostępne na wspomnianej stronie rządowej. Po zalogowaniu się na konto dostępne jest ręczne tworzenie dokumentów (w drodze edycji formularza), ich import z pliku XML, wysyłanie do odbiorcy, przeglądanie otrzymanych dokumentów, ich eksport i drukowanie.

Podmiot uczestniczący w procedurze zamówień publicznych, użytkujący enova365, będzie mógł wymieniać dokumenty za pomocą platformy PEF, pracując jednym z następujących sposobów:


  • Za pomocą aplikacji (webowej) dostarczonej przez brokera, w trybie ręcznym. Po zalogowaniu do tej aplikacji (na konto PEF) użytkownik ręcznie wystawia dokument (fakturę, zamówienie) wypełniając odpowiedni formularz, na którym powiela dane z dokumentu wystawionego w enova365. Następnie z poziomu tej aplikacji wysyła dokument do odbiorcy.

  • Za pomocą enova365 z dodatkiem EDI i aplikacji dostarczonej przez brokera, w trybie importu i eksportu plików. Użytkownik wystawia dokument w enova365, po czym eksportuje go do pliku XML o strukturze zgodnej z UBL, z wykorzystaniem standardowej, przeznaczonej do tego definicji enova365.EDI. Następnie loguje się do aplikacji brokera, importuje przygotowany plik i wysyła utworzony dokument do odbiorcy. Ta opcja jest dostępna w każdej wersji enova365, przy czym wymaga zaimportowania odpowiednich definicji schematów XML dołączonych do pakietu instalacyjnego dodatku EDI.

  • Za pomocą systemu enova365 z dodatkiem EDI zintegrowanego z PEF. Użytkownik wystawia dokument w systemie i wykonuje w nim odpowiednią czynność. enova365 komunikuje się z platformą PEF i wysyła do niej wystawiony dokument w odpowiednim formacie. Ta opcja będzie dostępna w wersji 1906 systemu enova365.

Powyżej opisano przypadek, gdy użytkownik tworzy i wysyła dokument. W przypadku pobierania dokumentów z platformy działania będą analogiczne, czyli odpowiednio:


  • Po zalogowaniu do aplikacji brokera (na konto PEF) użytkownik drukuje otrzymany dokument, a następnie ręczne wprowadza go do enova365.

  • Po zalogowaniu do aplikacji użytkownik pobiera dokument jako plik XML, po czym importuje plik do enova365 za pomocą mechanizmów EDI, co skutkuje utworzeniem dokumentu w systemie.

  • Użytkownik wykonuje odpowiednią czynność z poziomu enova365, co skutkuje pobraniem dokumentu i zaimportowaniem go za pomocą mechanizmów EDI.