Nowości: Workflow - powiadomienia w zastępstwach

W procesie obsługującym zastępstwa operatorów i pracowników wprowadzono możliwość ustawienia powiadomienia mailowego.


W formularzu definicji zastępstwa dodano pole wyboru Wyślij email. Zaznaczenie na "Tak" powoduje wysłanie wiadomości email do operatora Zastępującego w momencie zmiany stanu zastępstwa na Aktywny.

Dla prawidłowego działania konieczne jest wprowadzenie adresu email na kontach operatorów, a w przypadku zastępstw pracowniczych – na koncie operatora enovaNET (Zastępowany) i w kartotece pracownika (Zastępujący).