Nowość: Workflow - Podproces

Podproces (subproces) to proces utworzony przez inny proces. Nowa funkcjonalność w module Workflow pozwala na uruchomienie kolejnego procesu (podprocesu) w momencie wykonania określonego zadania w procesie (nadprocesie). Użytkownik może zrealizować scenariusze:


  • przejście przez podproces i oczekiwanie nadprocesu na jego zakończenie,

  • przejście równolegle podprocesu jako alternatywnej ścieżki w procesie głównym,

  • przejście przez nadproces, ale bez uruchomienia ścieżki z podprocesem (podproces uruchamiany jest po spełnieniu określonych warunków).