Nowe wersje enova365


W dniu 05.05.2020 zostały opublikowane dwie nowe wersje enova365:


a) wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów. Jest wersją rozwojową. Wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po jej przeprowadzeniu nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych. b) wersja 2003.2.3 enova365 jest wersją poprawkową do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona tylko dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Istotne jest, że nie wymaga konwersji bazy danych.

Wersja dla klientów posiadających moduł Kadry Płace w wersji 2003.2.2, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Jeśli chodzi o wersję 2004.0.0: - Rekomendujemy Państwu nowość w module WorkFlow - graficzny Edytor procesu. Ułatwia i wnosi czytelność w podejściu do definiowania i wdrożenia procesów zarówno z perspektywy Wdrożeniowca jak i Klienta.


- Zachęcamy także, do obejrzenia nowej odsłony Wykresów BI, która wprowadza wiele ułatwień i raportów merytorycznych z bazy enova365 i wizualizacji wyników w Panelu użytkownika.


- W module Kadry Płace znajdziecie Państwo, całą grupę zmian dotyczących obsługi PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) głównie w zakresie seryjności wykonywania operacji i czynności. Informacja o  planowanym terminie wydania kolejnej wersji. Prawdopodobnie będzie to wersja numerze 2005.0.0. z dniem publikacji 28 maja 2020. Będzie związana ze zmianami w przepisach tzw. "Tarczy 3.0".