Nowa wersja rozwojowa enova365 (2010.0.0) już 22.10.2020

Najważniejsze funkcjonalności nowej wersji:

 

W module Business Intelligence wprowadzono m.in. nową funkcjonalność pozwalającą na ustawianie parametrów wpływających na dynamiczne filtrowanie raportów i wskaźników umieszczanych na Panelach BI, znajdujących się w głównym oknie enova365.
Użytkownik w zależności od potrzeb, a także konstrukcji danego raportu lub wskaźnika, ma możliwość określenia czy dany parametr jest obowiązkowy czy opcjonalny aby wizualizacja zwracała dane.

Ponadto udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji.

 

W Pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii 'Związane z nieobecnościami':

wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik - Przełożony':

 • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,

 • e-wniosek o urlop bezpłatny,

wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik - Operator korzystający z wersji okienkowej enova365':

 • e-wniosek o urlop macierzyński,

 • e-wniosek o urlop rodzicielski,

wniosek działający według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik - Przełożony - Operator korzystający z wersji okienkowej enova365':

 • e-wniosek o urlop ojcowski.

 

Zgodnie z zapowiedziami rozszerzono możliwości Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych. W obszarze związanym z fakturowaniem umożliwiono:


 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy,

 • faktur zaliczkowych, wraz z korektami tych dokumentów,

 • faktur Proforma,

 • korekt rabatowych sprzedaży,

 • dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7,

 • drukowanie dokumentów,

 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu

 • wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi.

W obszarze związanym z wprowadzaniem dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji umożliwiono:


 • zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub sprzedaży wraz z załącznikami,

 • dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym

 • formularz dokumentu zakup i sprzedaży,

 • podłączanie jako załączników dokumentów PDF

 • oraz skanów wraz z podglądem tych załączników ,

 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów.

W obszarze elementów ogólnych wprowadzono:

 • listę Kontrahenci wraz z możliwością dodawania/usuwania kontrahenta,

 • uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością wskazania rachunków bankowych

 • możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS,

 • funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych

 • rachunków bankowych,

 • możliwość pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

 

Wraz z wersją 2010 udostępniona zostanie możliwość uruchomienia nowego systemu praw.

Dla przypomnienia, nowy system praw to szereg korzyści, m.in.:

 • możliwość przeszukiwania praw w drzewie praw za pomocą filtrów,

 • możliwość łączenia ról w hierarchię,

 • możliwość ustawiania praw obiektowych na rolach,

 • kontekstowy edytor praw.