Nowa wersja enova365 - 2104.2.7

W dniu wczorajszym opublikowana została nowa wersja enova365, oznaczona numerem 2104.2.7. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

W wersji udostępniono funkcjonalności związane ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tj. Pakiet VAT e-commerce, wchodzący w życie od 1 lipca 2021 roku.


Zmiany dotyczą Klientów, którzy posiadają moduł Handel oraz moduły Księgowe, a co najważniejsze prowadzą działalność związaną z handlem transgranicznym.


W ramach funkcjonalności związanych z pakietem VAT e-commerce udostępniono mechanizmy:

  • Obsługa procedury OSS - to elektroniczny system (Punkt Kompleksowej Obsługi), który umożliwia rozliczenie VAT należnego w jednym kraju identyfikacji, z określonych transakcji B2C, które podlegają opodatkowaniu w różnych krajach UE.

  • Obsługa procedury IOSS - to elektroniczny system, który umożliwia rozliczenie VAT należnego w jednym kraju identyfikacji (jednym okienku), z tytułu SOTI (sprzedaży na odległość towarów importowanych) o niskiej wartości (do 150 €).

  • Przygotowanie deklaracji oraz wysyłki e-deklaracji dedykowanych dla OSS oraz IOSS (funkcjonalność będzie dostępna po opublikowaniu formularzy oraz schematów xsd e-deklaracji).