Nowa wersja enova365: 2012.2.3 i planowane daty kolejnych wydań.

W dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja enova365, oznaczona numerem 2012.2.3. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Zmiany obejmują moduły enova365: Księgowość, Kadry Płace oraz Handel.
Najważniejsze informacje o wersji 2012.2.3:

Księgowość:

  • Wydruk sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - w systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk "Sprawozdanie o terminach zapłaty" znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.


  • Slim VAT - zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana przez prezydenta), z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.


  • CIT dla spółek komandytowych - zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 r. poz. 2123). W programie enova365, nowe przepisy są realizowane w standardowym mechanizmie CIT-8, na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8

Kadry Płace

  • Formularz deklaracji RUD od stycznia 2021 roku: Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS - dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS.

Handel:

  • Podatek od sprzedaży detalicznej - od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 6 lipca 2016 roku (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.


  • Opłata cukrowa - Zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne, np. w przypadku, gdy cena, do której doliczana jest opłata, ma wyższą precyzję.

Plany kolejnych wydaniach wersji związanych ze zmianami w przepisach:

  • 18 stycznia 2021 roku – będzie to wersja dla modułu Kadry Płace z nowymi wzorami deklaracji PIT4R(11), PIT8AR(10) oraz IFT1/1R(16), a także wprowadzona zostanie nowa definicja nieobecności (w ramach tarczy antykryzysowej) nieobecność z tytułu oddania krwi lub osocza, a dla modułu Księgowość będzie eksport do XML nowych wzorów deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, ponadto będą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz z nowymi załącznikami.

  • 4 lutego 2021 roku – będzie to wersja dla modułu Handel w której pojawi się zupełnie nowa deklaracja do rozliczania opłaty cukrowej, zaś dla modułu Księgowego będzie zestawienie dla podatku handlowego oraz specjalny załącznik do CIT-8, czyli CIT-KW – dla podmiotów które zdecydują się na rozliczenie podatku wg tzw. CIT-u estońskiego.