Nowa wersja enova365 - 2012.1.1

W dniu 17 grudnia 2020 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2012.1.1.

W wersji udostępniono między innymi:


  • zaktualizowane wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18 listopada2020 roku,

  • w przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R,

  • na liście Deklaracji PIT zaktualizowano listę urzędów skarbowych,

  • zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 stycznia2021 roku,

  • wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1 stycznia2021 roku,

  • zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska,

  • w wersji udostępniono również dodatek obsługujący podatek cukrowy,

  • poprawiono także błąd związany z fakturami występujący w wersji 2012.0.0.