Nowa wersja enova365 - 15.04 już dostępna!

Wersja 15.4 głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Kadry i płace umożliwiającym prowadzenie e-dokumentacji pracowniczej.

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 15.4:


a) Kadry i płace:


• Nowe mechanizmy umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej (e-dokumentacji) zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.b) Księgowość:


• Nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)


Uwaga! W związku z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych prawdopodobnie będziemy publikowali wersję dodatkową zawierającą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz załącznikami, które zastąpią aktualnie obowiązując wzory jeszcze do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2018.

Według stanu na dzień publikacji wersji 15.4 prace nad finalną wersją rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone. Z treści projektu rozporządzenia wynika, że nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.