Nowa wersja 2005.0.0 enova365


W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2004.0.1. z dnia 12 maja 2020 roku.Wersja wymaga konwersji bazy danych.


Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów, ale również zawierają poprawki działania funkcjonalności zgłoszone z rynku do wersji, które opublikowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy.


Kadry Płace:


 • Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku.

 • Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS.

 • Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 • Umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego.

 • Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19.

 • Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.

 • Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu.

 • Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.


Księgowość:


 • Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku.

 • Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.

 • Na kartotece podmiotu KAS - Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

 • Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP.

 • Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne.

 • Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.

 • Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów


Kolejny termin wydania wersji o numerze 2006, wstępnie planowany jest na 23 czerwca 2020 roku - wersja będzie związana z rozwojem systemu enova365, ale również czekamy na informacje o publikacji nowego PŁATNIKA. Stąd, data wydania wersji może ulec zmianie.