Nova wersja enova365 2005.1.1

Szanowni Państwo,


W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, która zastępuje wersję 2005.0.0 z dnia 3 czerwca 2020. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Nowa wersja dotyczy obszarów: Kadry Płace oraz Księgowość.Moduł Kadry Płace:


Najważniejsza zmiana wersji dotyczy publikacji nowego Płatnika i w związku z tym jest obligatoryjnadlawszystkich Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Stąd, dostosowano deklarację RCA donowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole "Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek", które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK. Ponad to zaktualizowano:

  • wskaźniki:

a) Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;

b) Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;

c) Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020...31.07.2020;

d) Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.


  • wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.

  • wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł Księgowość:


Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne, oraz zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.


Wydanie kolejnej wersji enova365, oznaczonej numerem 2006.0.0 w związku z publikacją wersji specjalnej 2005.1.1, zostało przesunięte na 8 lipca 2020. Będzie to rozwojowa wersja.