Moduły podstawowe: Serwis

Prowadź serwis sprawnie dzięki kompleksowej obsłudze zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia.


Moduł enova365 Serwis pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Dzięki powiadomieniom e-mail lub SMS moduł pozwala na automatyzację procesu informowania klienta o etapie realizacji zleceniaFunkcjonalność:

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.


  • Zlecenia serwisowe – w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

  • Przeglądy – na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova365 automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

  • Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i powiązuje urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).

Wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

  • dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi,

  • dokument wyceny kosztu naprawy,potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu,

  • dokument WZ – wydanie części z magazynu,

  • faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.