Moduły podstawowe: Członkowie

Kompleksowo zarządzaj ewidencją członków organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek


Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Dzięki funkcjonalności modułu zyskujesz dostęp do pełnej ewidencji członków organizacji wraz z pełną informacją o ich aktualnej licznie i wpłatach składek członkowskich.Funkcjonalność modułu enova365 Członkowie:

Ewidencja członków

  • rejestracja danych członków w podziale na:członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji,

  • rejestracja danych kandydatów na członków,

  • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,nadawanie statusów członkom i kandydatom:oczekujący na przyjęcie,przyjęcie w poczet członków,skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich

  • definiowanie zasad naliczania składek,

  • określanie indywidualnych składek dla wybranych członków,

  • okresowe naliczanie składek,

  • rejestracja wpłacanych składek,

  • kontrola nad stanem opłacenia składek,ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,

  • umarzanie składek.