Moduły podstawowe: Business Intelligence

Aktualne wskaźniki biznesowe i raporty dostępne w Twoim miejscu pracy!


enova365 Business Intelligence dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Daje również możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowejFunkcjonalność modułu enova365 Business Intelligence:

Domena

 • System umożliwia stworzenie dowolnej dziedziny analitycznej bez konieczności zaawansowanej znajomości języka zapytań do zarządzania bazami danych.

 • Utworzona dziedzina analityczna jest zapisywana w formie  widoku danych (ang. view) na serwerze.

 • W zależności od posiadanej licencji użytkownik może analizować dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa (pełna licencja firmowa), lub z wybranych obszarów (np. obszar finansowy czy kadrowo-płacowy).

 • Następnie domena może zostać wykorzystana do prowadzenia dalszych analiz w dowolnie wybranym, zewnętrznym narzędziu analitycznym.

 • Dzięki elastycznemu podejściu BI enova365 zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających analityków.

 • Raz przygotowana dziedzina analityczna jest też podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności organizacji.

 • Podczas tworzenia analiz na podstawie domen, użytkownik ma do dyspozycji złączenia, które w module noszą nazwę UNII. Od strony baz danych, są to następujące operacje na zbiorach: union, union all, except, intersect. Operacje te określają zależności pomiędzy poszczególnymi polami tabeli.

Wskaźnik

 • Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania.

 • Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe.

 • Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie się znajdują.

 • BI w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo w prostym edytorze operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

Bannery list i formularzy

 • Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki.

 • Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.

 • Dzięki zastosowanemu mechanizmowi asynchroniczności liczenie wskaźników odbywa się w osobnym wątku, nie blokując pracy operatora.

 • Dodatkowo każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

Utrwalanie danych

 • Mechanizm utrwalania danych pozwala na szerokie wykorzystanie cech wyliczanych.

 • Dzięki temu mechanizmowi mogą one zostać zapisane w bazie danych i być używane w analizach (tak, jak dotychczas cechy bazodanowe).

 • Utrwalanie może służyć także do zapisania w bazie danych innych, dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika zestawów danych.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie