Moduły dodatkowe: Wirtualne Rachunki Bankowe

Obniż koszty obsługi należności, przyspiesz wprowadzanie danych do systemu i zautomatyzuj rozliczenia płatności  • Moduł enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

  • Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. 

  • Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe:


  • Generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży dla: kontrahenta (najbardziej popularny – każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności),każdej należności albo dla każdego dokumentu.

  • Wybór opcji generowania numerów indywidualnych rachunków wirtualnych zależny jest od ustaleń pomiędzy Klientem a bankiem.

  • Importowanie do enova365 pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank. Podczas importu:

  • Program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku,użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu, jak i bezpośrednio po nim (możliwość taką dają matryce definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – mechanizm identyczny jak w przypadku enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe).