Moduły dodatkowe: SMS

Zwiększ skuteczność i wydajność komunikacji przez SMS ze swoimi Klientami i pracownikami! • Moduł enova365 SMS umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS.

 • Daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API.

 • Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.


Funkcjonalność modułu enova365 SMS:


Standardowo wiadomości tekstowe wysłane są bezpośrednio z następujących miejsc w programie za pomocą czynności „Wyślij SMS”:


 • kartoteka kontrahenta lub osoba kontaktowa kontrahenta,

 • formularz Zadania / Zdarzenia / Zlecenia serwisowego / Wypożyczenia,

 • korespondencja seryjna.

Funkcjonalność modułu enova365 SMS nie ogranicza się wyłącznie do współpracy z modułem enova365 CRM, można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova365 Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np.:


 • informacja o aktualnych promocjach dla kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe – Smsing),

 • informacje o terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę,

 • informacja o przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),

 • informacja o zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,informacja o etapie realizacji zamówienia,informacja o dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.


System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać.


Benefity:

 • zwiększenie wydajności i skuteczności pracowników poprzez automatyzację komunikacji za pośrednictwem wiadomości SMS,

 • wykorzystanie SMS jako dodatkowego kanału komunikacji z kontrahentami lub pracownikami (informacje wewnętrzne lub zewnętrzne).