Moduły dodatkowe: Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

Uprość procesy płacowe i księgowe związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem funduszy pożyczkowychModuł enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych dedykowany jest dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM.


W obszarze rozrachunków pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami.

Należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.


Funkcjonalność modułu enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych:


  • kontroluje plan spłat,

  • oblicza należne odsetki,

  • dokonuje potrąceń z wynagrodzeń lub generuje należności do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu.