Moduły dodatkowe: Pracownicy Uczelni

Rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy.

Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji. 


enova365 Pracownicy Uczelni zapewnia pełną ewidencję kadrowo-płacowa pracowników uczelni, rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni, możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni) oraz ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).


Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Uczelni:


  • Dodatkowe tabele:nauczyciele akademiccy,pozostali pracownicy (pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi).

  • Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:Uczelnia,Inne dane,Kariera naukowa,Oceny,Specjalizacje lekarskie,Ukończone uczelnie,Etat | Rotacja,Etat | Ogólne – uczelnia (rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne),Kadry pozostałe – Odznaczenia.

  • Dodatek umożliwia definiowanie:definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,definicji ocen,dyscyplin,dziedzin,grup pracowniczych,kierunków,specjalizacji,specjalności,stopni naukowych,tytułów naukowych,tytułów zawodowych.

  • Dodatkowe tabele i zakładki dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.