Moduły dodatkowe: Pracownicy Eksportowi

Rozliczaj wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców  oddelegowanych do pracy zagranicąenova365 Pracownicy Eksportowi wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą, tzn. pracownicy/zleceniobiorcy pracują poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.


Dodatek umożliwia przede wszystkim rozliczanie składek ZUS pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.


Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Eksportowi:


  • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy pracownik/zleceniobiorca przebywa cały miesiąc zagranicą,rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik/zleceniobiorca przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą,

  • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju,ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania,tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.