Moduły dodatkowe: Praca na Wielu Bazach

Zyskaj możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”


Moduł dodtkowy enova365 Praca na Wielu Bazach zapewni znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu/kilku bazach (wiele firm), zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych. Zyskaj możliwość możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.


Funkcjonalność modułu enova365 Praca na Wielu Bazach:


Działania konfiguracyjne:

  • archiwizacja wielu baz danych,

  • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu),dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych – użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień,zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz,

  • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach,

  • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.

Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

  • analizy baz danych – lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych: – przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych – czynność „Pokaż…” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji, czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie, – wykonanie określonych działań uzupełniających – czynność „Dodaj…” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych.

  • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych,

e-Deklaracje – umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji.


Bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych.


Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

  • informacje o zobowiązaniach podatkowych – raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych,

  • raport pracy operatorów – wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych, – wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych, – prezentuje informacje o liczbie utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów.

*Moduł współpracuje wyłącznie z bazami danych na serwerze MS SQL.