Moduły dodatkowe: Platforma Managera

Miej dostęp do kluczowych informacji z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu.


Dzięki modułowi Platforma Managera na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace prezentowane są najistotniejsze informacje z każdego obszaru.


Zyskaj możliwość przeglądania danych z różnych obszarów systemu w jednym miejscu i oszczędzaj czas na przygotowanie raportów.


Funkcjonalność modułu enova365 Platforma Managera:


  • Analizy danych na wskazany dzień aktualności oraz za dany okres Prezentacja podstawowych danych dotyczących:

  • prognozy stanu gotówki,przychodów ze sprzedaży,struktury wiekowej zobowiązań i należności.


Analizy z  poszczególnych obszarów podzielonych na:

  • Podatki i ZUS – na zakładce prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków,Handel – na zakładce prezentowane są dane dotyczące przychodów ze sprzedaży,

  • Ewidencja ŚP – na zakładce prezentowane są szczegółowe dane związane z rozrachunkami,Księgowość – na zakładce prezentowane są kwoty podatków oraz statystyki dla dokumentów, czyli informacje o liczbie dokumentów wg typu ewidencji wprowadzanych w Ewidencji, zapłat oraz dekretów,

  • Kadry i Płace – na zakładce prezentowane są wartości z deklaracji kadrowych.


Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

  • informacja o zobowiązaniach podatkowych – wydruk prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych i składek ZUS dla poszczególnych baz danych,ewidencja środków pieniężnych (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie;

  • dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie) – standardowe wydruki pochodzące z ewidencji środków pieniężnych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie