Moduły dodatkowe: Jednostki budżetowe

Przejrzysta, pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki  • enova365 Jednostki Budżetowe pozwala na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe, a oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości

  • daje również możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. 

  • Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Funkcjonalność modułu enova365 Jednostki Budżetowe:


  • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji rodzajowej, zadaniowej lub mieszanej,

  • korekty planów w kolejnych okresach,procentowa i kwotowa kontrola wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,

  • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,

  • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,

  • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,

  • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,

  • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).