Moduły dodatkowe: Integrator

Zintegruj zewnętrzne narzędzia z systemem enova365 wykorzystując mechanizm modułu Integrator


enova365 Integrator umożliwia integrację enova365 z systemami zewnętrznymi dzięki wymianie danych opartą o mechanizm EDI.


Funkcjonalność modułu enova365 Integrator:  • Udostępnia ogólne metody pobierania i aktualizacji dowolnych danych występujących w enova365.

  • Służące do tego metody są dostępne w standardowym trybie pracy lokalnej oraz zdalnie za pomocą Web service.

  • Dostęp zdalny jest zrealizowany z wykorzystaniem istniejącego rozwiązania w tym zakresie, opartego o Soneta Serwer.

  • W przypadku wywołania za pomocą Web service pobieranie i aktualizacja danych oparta jest o mechanizm EDI, czyli generowanie i import plików XML o zdefiniowanej strukturze i zawartości.