Moduły dodatkowe: Harmonogram

Zautomatyzuj działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika, zmniejsz pracochłonności obsługi ważnych czynności i wyeliminuj ryzyko błędów!


enova365 Harmonogram zadań to część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia w systemie enova365.


Harmonogram zadań

  • cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania.

  • wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane.

  • zmniejsza pracochłonności obsługi ważnych czynności, liczbę błędów użytkowników przyspiesza przepływ dokumentów i procedur pomiędzy różnymi działami i pracownikami w organizacji.


Funkcjonalność modułu enova365 Harmonogram zadań:


Dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie Zadań są wyzwalacze i akcje:


wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania,

akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.


Przykładowe zadania wykonywane przez Harmonogram Zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):


  • wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników,generowanie raportów np. na koniec miesiąca,powiadomienia o wykonaniu zadania (sms/e-mail),

  • wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań,automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera,

  • przypomnienie o zbliżającym się terminie,

  • automatyczna aktualizacja kursów walut,

  • weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami,automatyczny import danych z plików,

  • automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych,wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.