Moduły dodatkowe: Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej


Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365

 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. 

 • Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. 

 • Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce.

 • Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe:


Import wyciągów do systemu:

 • z pliku,

 • z katalogu,

 • do jednej ewidencji,

 • do wielu ewidencji,

 • dopisywanie operacji do otwartego raportu.

Analiza danych:

 • automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy (na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika),

 • automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów dokumentów,

 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są w koszty/przychody wprost z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowanych matryc (szablonów).

Księgowanie: Dzięki temu, że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie.


enova365 Webservice

pozwala na integrację systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej


 • enova365 Webservice wspiera pracę każdej firmy, a w szczególności osób odpowiedzialnych za przelewy i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi.

 • Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do raportu w Ewidencji Środków Pieniężnych.