Moduły dodatkowe: Czas pracy

Usprawnij obsługę pracowników dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i ewidencji normy oraz czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans.

Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.


Funkcjonalność modułu enova365 Czas Pracy:


Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu z pliku xml:

  • normy czasu pracy (planu pracy),

  • czasu pracy (faktycznego czasu pracy),

  • nieobecności, zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym),

  • czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy,

  • praca w warunkach szkodliwych),

  • czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).


Import do programu enova365 z programu 4Trans:

  • kierowców,

  • nieobecności, normy czasu pracy (harmonogramu),

  • czasu pracy (wykonania),

  • dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).

Współpraca z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK w ramach:

– import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy, normy pracy, – eksport z programu enova365, do programu obsługującego czytnik RCP danych z zakresu pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj. wydziałów, stanowisk, rodzajów zatrudnienia, nieobecności.


Możliwość podglądu oraz zmiany dodawania i usuwania normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy.