Moduły dodatkowe: CRM Outlook

Prowadź kompletną ewidencję kontaktu z Klientem. Eksportuj odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365.  • Wiadomości e-mail trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu.

  • Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365.

  • Dzięki enova365 CRM Outlook przyspieszysz i usprawnisz proces ewidencji kontaktów z klientami – system automatycznie przypisze kontrahenta do wiadomosci e-mail, dzięki czemu uzyskasz pełną historię kontaktu z Kilientem w jednym miejscu!

Funkcjonalność modułu enova365 CRM Outlook:


  • Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę kontrahentów/kontaktów w pełni funkcjonalną, jak standardowa lista w enova365).

  • System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do danego kontrahenta lub osoby kontaktowej.

  • Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova365.