Moduły dodatkowe: Analizy MS Excel

Twórz dynamicznie aktualizowane analizy księgowo-finansowe w oparciu o dane źródłowe z systemu enova365.  • enova365 Analizy MS Excel to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy danych księgowych oraz pozwalające na tworzenie indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb danej osoby lub konkretnego przedsięwzięcia.

  • Dzięki funkcjonalności modułu stworzysz dowolne analizy księgowo-finansowe w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365, które zaktualizujesz dynamicznie  w oparciu o nowe dane.

Funkcjonalność modułu enova365 Analizy MS Excel


  • Użytkownik może tworzyć dowolne zestawienia finansowe np.:Rachunek Zysków i Strat,Bilans,Cash Flow,oraz inne zestawienia oparte o konta księgowe.

  • Utworzone raporty mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, dzięki czemu dane, które zawierają, prezentowane są w sposób czytelny i przejrzysty.

  • Podczas przygotowywania poszczególnych analizy użytkownik może zastosować poniższe funkcje kont:

  • obrót Wn/Ma,obroty Narastająco Wn/Ma,per Saldo,bilans otwarcia,różnica bilansu otwarcia,oraz inne.

  • Utworzone w Excelu zestawienia księgowe podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365.

  • Z poziomu arkusza ze zdefiniowaną analizą użytkownik loguje się do bazy w enova365, skąd automatycznie pobierane są aktualne dane w postaci obrotów na kontach.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie