Moduł produkcja w enova365

Zobacz jak działa moduł Produkcja w enova365.


Menu modułu składa się z 3 opcji:


Operacje wzorcowe – lista wzorcowych operacji, z których można budować technologię

Technologie – lista wzorcowych technologii, które mogą być użyte w zleceniach produkcyjnych

Zlecenia – lista zleceń produkcyjnych


Operacje wzorcowe

Moduł Produkcja umożliwia definiowanie wzorcowych operacji jako składników technologii. Do operacji można przypisać listę surowców, które zostaną zużyte w wyniku jej wykonania, listę produktów, które powstaną, listę kosztów dodatkowych (podstawowym kosztem jest koszt surowców) oraz listę czasów wykonania. Surowcem może być towar lub produkt, kosztem – usługa.


Często dla surowców o niewielkiej wartości nie jest prowadzona ewidencja magazynowa. Zakładane są dla nich karty typu usługa, a ich zużycie traktowane jest jako koszt. Takie surowce mogą się znaleźć na liście kosztów technologii. Surowce, produkty i koszty określane są mianem pozycji technologii.


Lista operacji wzorcowych enova365
Surowce, produkty, koszty

Surowce, produkty i koszty prezentowane są na osobnych listach umieszczonych na zakładce Ogólne. Przy użyciu opcji Surowce-Produkty-Półprodukty-Koszty można przełączać widok na odpowiednią listę. Wartość surowców i produktów prezentowana jest w ostatnich cenach zakupu. Wartość kosztu jest dostępna do edycji. Ilość surowca i wartość kosztu można zdefiniować jako:

Jednostkową, czyli zależną od ilości produktu. Po zmianie ilości produktu w zleceniu produkcyjnym ilość surowca (wartość kosztu) w technologii dla tego zlecenia zostanie przeliczona proporcjonalnie.

Stałą, czyli niezależną od ilości produktu. Zmiana ilości produktu w zleceniu nie wpłynie na ilość surowca (wartość kosztu).

Wyliczaną – ilość surowca (wartość kosztu) zostanie wyliczona według zdefiniowanego algorytmu. Przy tym ustawieniu niezbędne jest przypisanie do danej pozycji technologii (surowca albo kosztu) odpowiedniej cechy zawierającej algorytm wyliczający. Można to zrobić w oknie pozycji technologii, otwieranej dla surowca, kosztu i produktu:


</