Kolorowanie wskaźników w enova365

Jest to mechanizm pozwalający na kolorowanie wartości wskaźników w zależności od przedziału danych do jakiego jest on zakwalifikowany.

Pozwala na zdefiniowanie przedziałów danych dla liczb dziesiętnych, liczb całkowitych, procentów - w ujęciu bezwzględnym i względnym oraz dla dat w ujęciu bezwzględnym.


Ponadto dostępna jest funkcjonalność generowania zestawów barw, do których kwalifikowane będą wskaźniki. Naniesienie przedziału danych oraz zestawu barw następuje na definicji elementów dashboardu i jest dostępne zarówno dla wskaźników własnych jak i standardowych.


Po stworzeniu wymaganych zestawów przechodzimy do wskaźnika na którym chcemy wprowadzić przedziały. Operację można wykonywać na wskaźnikach utworzonych przez użytkownika oraz standardowych zgodnych z typem danych stworzonego zestawu przedziałów danych. Działanie załączonych przedziałów możemy sprawdzić przechodząc do zakładki "Wygląd przedziałów danych". Aby działanie kolorowania było widoczne wskaźnik należy zapisać i uruchomić ponownie.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie