Grafik urlopowy w enova365

Grafik urlopowy jest szczególną formą zestawienia czasu pracy, które umożliwia kompleksowe planowanie urlopów przez pracowników.

Co ważne pracownik na grafiku urlopowym widzi tylko swoje nieobecności, nieobecności innych pracowników oznaczone są jako Nb.

Grafik składa się z następujących sekcji:


1. Panel filtrów

  • Zakres - umożliwia wyświetlanie danych w następujących układach: miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym;

  • Pracownicy - możliwość odfiltrowania konkretnej osoby widocznej na grafiku;

  • Jednostka organizacyjna - pozwala odfiltrować pracowników w oparciu o jednostki organizacyjne do których przypisani są pracownicy (Są to jednostki organizacyjne w których są "zatrudnieni" pracownicy);

2. Tabelaryczne zestawienie pracowników z informacją o czasie pracy (od - do), nieobecnościach, wnioskach urlopowych i planowanych nieobecnościach,


3. Sekcja umożliwiająca składanie wniosków urlopowych,


4. Legenda z informacją o nieobecnościach i wnioskach.