Faktura do paragonów dla JPK_V7

Od 01.10.2020 zmieniły się przepisy, wprowadzając zmianę w zakresie konfiguracji faktur wystawianych do paragonu.

Dokument tego typu ma być oznaczony typem FP. Będzie on wykazywany w JPK_V7, ale będzie specjalnie traktowany, to znaczy nie będzie uwzględniany w podsumowaniu sprzedaży, gdyż wartość tej sprzedaży została już ujęta w raporcie zbiorczym odpowiadającym raportowi dobowemu z drukarki fiskalnej.


Nowe przepisy nie rozróżniają faktur do paragonów dla podmiotów i dla konsumentów. Spełnienie nowych wymagań powoduje konieczność wykonania zmian w konfiguracji dokumentów (na potrzeby nowych wymagań została dodana ewidencja dokumentów SPFVP, o typie dokumentu FP). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu