enova365 - nowa wersja 2010.1.3

W dniu 09.11.2020 została opublikowana wersja systemu enova365: 2010.1.3. Wersja wymaga konwersji bazy danych.


Kluczowe zmiany to nowy moduł Praca Zdalna, oraz zmiany w przepisach istotne dla modułu Kadry Płace.1. Nowy moduł "Praca Zdalna".


Nowy moduł to odpowiedź Soneta na potrzeby rynku związane z panującą w naszym kraju sytuacją oraz coraz większą liczbą przedsiębiorstw i organizacji przechodzących w tryb pracy home-office lub hybrydowy.


Moduł Praca Zdalna, ułatwia komunikację w firmie w ramach zlecenia, śledzenia realizacji, rozliczenia zadań, a także dzielenia się informacją i pracą w zespole. Jest narzędziem zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i dla kadry zarządzającej i menadżerów. Dzięki niemu można rejestrować czas pracy i planować pracę swoich podwładnych, ale też współpracowników.


Podstawowe funkcje modułu Praca Zdalna:

  • wsparcie pracy i komunikacji w zespołach rozproszonych,

  • koordynowanie zadań wieloetapowych,

  • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań,

  • ewidencjonowanie czasu pracy,

  • raportowanie.


Rozwiązanie będzie dostępne w dwóch opcjach:

  • modułu Praca Zdalna z pełną funkcjonalnością (delegowanie zadań, realizacja zadań, ewidencja czasu pracy w ciągu dnia związanych z realizacją przydzielonych zadań),

  • modułu Pracy Zdalnej w Pulpitach dostępnego z poziomu Pulpitu Pracownika (realizacja zadań, ewidencja czasu pracy związanego z realizacją przydzielonych zadań).


2. Zmiany w przepisach w obszarze modułu Kadry Płace.


Od 1 listopada 2020 roku obowiązuje mechanizm obsługujący udostępnienia listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W tym celu przebudowany został import nieobecności z PUE tak, aby informację o kwarantannie lub izolacji domowej pracowników zatrudnionych w danej firmie można było zaczytać z pliku. Funkcjonalność dotyczy Klientów posiadających moduł Kadry Płace.