enova365: komunikat do wydania wersji 2005.0.0

W związku z uchwaleniem „Tarcza 3.0” opublikowanej w dniu 15 maja w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 875, planujemy wydać nową wersje programu w dniu 3 czerwca 2020.


Nowa wersja programu będzie obejmowała zmiany w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń określonych w art. 87(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i1495), jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

</