enova365 Handel: Jak dokonać dekompletacji kompletu?

Dekompletację wykonujemy za pomocą dokumentu KPL zawierającego kartę towarową o typie Receptura.

Karta towarowa o typie receptura musi zawierać na zakładce kompletacja Komplet o typie Składnik, a Poszczególne składniki kompletu o typie Produkt.W ten sposób po zarejestrowaniu dokumentu KPL z wyborem karty recepturowej zawierającej powyższe przykładowe składniki, nastąpi dekompletacja kompletu, czyli ze stanów zejdzie 1 szt. kompletu, a na stanach pojawią sie zarówno składnik A jak i składnik B w ilości 1 sztuka.