enova365 - BI: Jak analizować budżety projektów?

Do analizy budżetów projektów i ich realizacji przygotowanych zostało kilka domen.


  • Pierwsza z nich to BI_m_a_Budżet koszty i przychody – zawiera zbiorcze informacje o przychodach i kosztach, zarówno planowanych jak i zrealizowanych dla danego budżetu. Dodatkowo stworzone zostały pola wyliczane, które pokazują zysk: planowany i zrealizowany oraz rentowność: planowaną i zrealizowaną.

  • Tak stworzona domena może zostać wykorzystana do tworzenia raportów. Poniżej przykładowy raport pokazujący wartość zrealizowanych przychodów i kosztów dla każdego z projektów, z uwzględnieniem zysku oraz rentowności prezentowanej od najwyższej do najniższej.Raport zbiorczy budżetów projektów

Jeśli istnieje potrzeba dokładniejszej analizy przychodów i kosztów z uwzględnieniem pozycji na jakich wystąpiły to przygotowane zostały domeny: BI_m_a_Budżet przychodów planowane i realizacja oraz BI_m_a_Budżet kosztów planowanych i realizacji. Są tu prezentowane wartości kosztów/przychodów planowanych, zrealizowanych, wartość które zostały do wykorzystania bądź zostały przekroczone w zależności od poziomu planu oraz realizacji, a także realizacja kwot. Przykładowa wizualizacja poniżej.Analiza kosztów budżetów projektów

Od strony enovy365 warto wyciągnąć na zakładkę budżety wskaźniki pokazujące zyski oraz rentowności planowane i zrealizowane liczone per konkretny budżet.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie