enova365 2006.0.0. już 23 czerwca

Na 23 czerwca 2020 roku planowane jest wydanie kolejnej wersji rozwojowej enova365, oznaczonej numerem 2006.0.0. W wersji pojawi się szereg nowości funkcjonalnych, m.in.:


  • w module Kadry Płace nowości i zmiany związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi: nowe wnioski i obiegi dokumentów, możliwość dodania adresu email oraz nr telefonu do spraw związanych z PPK, weryfikator obliczania procentu składki, grupowe generowanie dokumentów

  • ponadto pojawią się nowe rodzaje wniosków m.in. o anulowanie nieobecności,

  • w module Księgowość udostępnione zostaną webserwisy z bankami CITI Handlowy oraz Alior. W ramach Pracy na wielu bazach pojawią się usprawnienia w kopiowaniu list. Zaktualizowana zostanie deklaracja T-9M(10),

  • nowością w module Handel będzie integracja z kolejną platformą e-commerce: WooCommerce. W ramach rozwoju funkcjonalności e-commerce pojawi się możliwość dodawania towarów z e-sklepów do bazy enova,

  • moduł Business Intelligence zostanie wzbogacony o Panele BI w wersji HTML. Nowością, na którą chcemy zwrócić Państwa uwagę będzie udostępnienie BI w Pulpitach,

  • w module Workflow udostępnimy subprocesy oraz dodawanie wielu załączników o nazwie istniejącej już w bazie. W ramach obsługi zastępstw pojawi się możliwość dodawania powiadomienia email do zastępujących o aktywnym zastępstwie,

  • w CRM pojawią się nowe kreatory ułatwiające konfigurację modułu.